MINIMUMLOON PER 1 JANUARI 2018 – WAT VERANDERT ER VOOR U?

Het wettelijk minimumloon (WML) bedraagt per 1 januari 2018 € 1.578,00 bruto per maand. Bovendien hebben er vanaf 1 januari 2018 meer werkenden recht op het minimumloon. Verder zijn er nog drie wijzigingen doorgevoerd:  (i) de verplichting om bij het werken met stukloon ten minste het minimumloon te betalen (ii) deze verplichting geldt ook voor het overwerk, inclusief vakantiegeld (iii) het minimumloon wordt ook de minimumnorm voor werkzaamheden op basis van een overeenkomst (anders dan een arbeidsovereenkomst).

MINIMUMLOONLEEFTIJD

Het minimumloon is het loon dat u minimaal moet ontvangen als u werkt. Het minimumloon biedt bescherming tegen onderbetaling. Sinds 1 juli 2017 is de leeftijd voor het volwassen minimumloon verlaagd van 23 naar 22 jaar. Op 1 Juli 2019 zal de minimumloonleeftijd naar 21 jaar worden verlaagd. Met de versoepeling van het jeugdloon gaan jongeren vanaf 21 jaar hetzelfde minimumloon verdienen als volwassenen. Ook gaat in 2019 het minimumjeugdloon voor 18- tot en met 20-jarigen omhoog.

Uitzondering op de wijziging geldt voor werknemers van 18 t/m 20 jaar met een arbeidsovereenkomst op basis van de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). Voor deze groep geldt nog het oude percentage van het wettelijk minimumloon.

STUKLOON

Stukloon is loon dat per stuk afgeleverd werk wordt betaald. Hoe hoog het loon is en hoeveel werk daarvoor gedaan moet worden, wordt vooraf contractueel vastgelegd. Wat veranderd er vanaf 1 januari 2018? Werknemers die per stukloon worden betaald, moeten voor ieder gewerkt uur gemiddeld minstens het minimumloon ontvangen.

OVERWERK

Voor extra uren (ook wel meerwerk genoemd) moet vanaf 1 januari 2018 gemiddeld minstens het minimumloon worden betaald. Extra uren zijn alle uren die u meer werkt dan overeengekomen of als u meer uren werkt dan de werkweek telt in uw branche of organisatie. Een volledige werkweek kan 36 tot maximaal 40 uur tellen. Werkt u derhalve 45 uur en bedraagt uw werkweek 40 uur, dan dient u over die 45 uur gemiddeld minstens het minimumloon te ontvangen.

HOE HOOG IS HET MINIMUMLOON?

Het wettelijk minimumloon is op 1 januari 2018 van € 1.565,40 verhoogd naar € 1.578,00 bruto per maand. Per 1 juli 2019 gaat het minimumloon opnieuw omhoog.

TE WEINIG LOON?

Krijgt u minder betaald dan het minimumloon? Spreek dan uw werkgever hierop aan. Uw werkgever is verplicht om het minimumloon te betalen én het loon dat u tot die tijd te weinig hebt ontvangen, terug te betalen. Het achterstallig loon kan tot vijf jaar worden gevorderd.

Komt u er niet uit met uw werkgever, neem dan contact op met Go-SenZ juridisch arbeidsadvies voor nader advies en juridische ondersteuning.